Om Oss

Ålidhem Äger är ett treårigt projekt startat av Studiefrämjandet Västerbotten och finansieras av bidraget Kreativa platser som utdelas av Kulturrådet.

Målet med bidraget Kreativa platser är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Bidraget är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen.

 

 

 

 

 


Uppdraget

Uppdraget som Ålidhem Äger har antagit är att stärka Ålidhems identitet och bygga upp en bas för människor att själva skapa meningsfull sysselsättning. En plattform som folket kan använda för att arrangera aktiviteter, knyta sociala kontakter och forma kulturella nätverk.

Ålidhem Äger består av ett föreningsnätverk med olika verksamhetsområden. I föreningarna finns erfarna ledare som ofta arrangerar kulturaktiviteter för olika typer av målgrupper. Dessa ledare tillsammans med projektgruppen i Ålidhem Äger hjälper invånarna att starta upp projekt som innefattar sociala aktiviteter. Vi står för lokal, marknadsföring och viss finansiering av projektet.

I föreningsnätverket finns fritidsintressen som:

  • Musik
  • Mat
  • Odling
  • Film
  • Hantverk
  • Sport
  • Dans
  • Teater

 

 

 

 

 

 

 


Kulturhuset Klossen

Ålidhem Äger har Kulturhuset Klossen som bas. Det är en stor byggnad mitt i Ålidhem Centrum med flera olika rum där det sker många olika aktiviteter som föreningar arrangerar. Klossen är tillgänglig för allmänheten att använda för att starta aktiviteter och för att hyra till diverse tillställningar.